Laatst bijgewerkt: 24 Aug 2021

PRIVACYVERKLARING (GDPR)

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die in het bezit zijn van OSIM International Pte Ltd (Co. Reg. No. 198304191N) als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, zoals hieronder beschreven.

Telkens wanneer in deze privacyverklaring “OSIM”, “wij”, “ons”, of “onze” wordt gebruikt, wordt daarmee OSIM International Pte Ltd (Co. reg. nr. 198304191N) bedoeld.

Het geregistreerde adres van OSIM International Pte Ltd is 65 Ubi Avenue 1, OSIM Headquarters, Singapore 408939.

Wanneer deze privacyverklaring van toepassing is

Als uw persoonsgegevens onder de General Data Protection Regulation (“GDPR”)vallen, bijvoorbeeld omdat u een inwoner van de Europese Economische Ruimte bent, is deze privacyverklaring op u van toepassing.

Als uw persoonsgegevens niet onder de GDPR vallen, is deze privacyverklaring niet op u van toepassing. Raadpleeg in plaats daarvan het OSIM-beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van gebruikers van onze producten en diensten, onze website, onze online winkel en onze mobiele toepassingen, alsook op alle andere personen die op andere wijze met ons in contact komen, bijvoorbeeld door te reageren op onze enquêtes en vragenlijsten of door onze evenementen bij te wonen(“u”, “uw” en “van u”).

Er kunnen andere of afzonderlijke beleidsregels/privacymededelingen zijn die van toepassing zijn op specifieke producten en diensten die door ons worden geleverd. Deze privacyverklaring is een aanvulling op dat andere beleid of die andere kennisgevingen en heeft niet de intentie om dat beleid of die kennisgevingen te overschrijven.

Betekenis van “Elektronische Platforms”

Telkens wanneer we de term “Elektronische Platforms” gebruiken in deze privacyverklaring, bedoelen we hiermee onze website, online winkel en mobiele toepassingen.

Door u verstrekte gegevens

Indien u ons persoonlijke gegevens verstrekt met betrekking tot derden (bijv. gegevens van uw echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders en/of werknemers), verklaart u ons, door dergelijke informatie aan ons te verstrekken, dat u de toestemming van de derde partij hebt verkregen om ons hun persoonlijke gegevens voor de respectieve doeleinden te verstrekken.

U dient ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt volledig, nauwkeurig, waarheidsgetrouw en correct zijn. Indien u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat wij niet in staat zijn u de diensten te leveren die u hebt aangevraagd.

Updates van deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Indien wij besluiten onze privacyverklaring te wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op onze website plaatsen. Indien wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen wij u daarvan op passende wijze informeren.

Onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, zal de Engelse versie van deze privacyverklaring de bovenhand hebben op elke versie van deze privacyverklaring in een andere taal.

Welke informatie we verzamelen

Voorbeelden van de persoonlijke gegevens die u aan ons kunt verstrekken zijn:

 • Persoonlijke gegevens, bijv. uw naam, geslacht, geboortedatum
 • Contactgegevens, bijv. uw telefoonnummers, postadres of e-mailadres
 • Informatie over uw identiteit, bijv. de nummers van uw nationale identiteitskaart of paspoortgegevens
 • Factureringsgegevens, bijv. uw bank- en creditcardgegevens
 • Uw netwerkgegevens, serverlogs, apparaat-ID en IP-adres
 • Informatie over uw gebruik van de OSIM-website, van uw OSIM-producten en -diensten, bijvoorbeeld de frequentie en duur van uw gebruik, de soorten functies/kenmerken van het OSIM-product die u hebt gebruikt
 • Uw voorkeuren over hoe u door ons benaderd wilt worden, uw voorkeursproducten en -diensten, levensstijlactiviteiten, en soortgelijke gegevens.

Wanneer we informatie verzamelen

Over het algemeen verzamelt OSIM uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of van uw gemachtigde vertegenwoordigers (de personen die u heeft gemachtigd, personen die geldig zijn geïdentificeerd als u of uw gemachtigde vertegenwoordiger in overeenstemming met onze op dat moment geldende veiligheidsprocedures), van derden, of uit openbaar toegankelijke bronnen of via onze producten en diensten.

De gegevens die door de OSIM-website worden verzameld, worden opgeslagen op cloudservers die worden onderhouden door onze externe dienstverleners, bijv. Shopify.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende manieren.

 1. De gegevens die via de OSIM-website worden verzameld, kunnen bestaan uit persoonsgegevens die u op de OSIM-website hebt ingevoerd, zoals de persoonsgegevens en contactgegevens die u hebt verstrekt bij de registratie voor een account, informatie over uw gebruik van de OSIM-website, zoals de frequentie en duur van uw gebruik.
 • Informatie over gebruik en voorkeuren

  Wij verzamelen informatie over uw omgang met onze online diensten of mobiele toepassingen, zoals opgegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen wij dit door het gebruik van cookies, pixeltags en soortgelijke technologieën die unieke identificatienummers creëren en bijhouden. Voor meer informatie over deze technologieën verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.

  COOKIE-VERKLARING

  "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De cookie zelf bevat geen persoonlijke informatie, maar bevat informatie over uw activiteit op onze site om ons te laten weten of u een eerdere klant bent en om u bepaalde unieke functies aan te bieden. Wij gebruiken geen cookies om financiële informatie te verwerken. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt.

  Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf lezen of cookie-bestanden lezen die door andere sites zijn aangemaakt. OSIM gebruikt cookies om bezoekerspatronen bij te houden. U kunt cookies weigeren door ze in uw browser uit te schakelen. Als u uw browser hebt ingesteld om u te waarschuwen voordat u cookies accepteert, ontvangt u de waarschuwing bij elke cookie.

  Deze site vereist dat u cookies in uw browser hebt ingeschakeld om de winkelervaring aan te passen en om informatie op te slaan, bijvoorbeeld een winkelwagentje.

   

  • Apparaatinformatie

  Wanneer u onze mobiele applicaties of website gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen over uw mobiele apparaat of computer, waaronder bijvoorbeeld het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, software- en bestandsnamen en -versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatie, reclame-identificatiecodes, serienummers, informatie over apparaatactiviteit (waaronder informatie over apparaatbeweging) en informatie over het mobiele netwerk.

  • Indienen van formulieren

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via formulieren in onze mobiele applicaties, onze websites, onze enquêtes of vragenlijsten, of wanneer u een formulier indient voor het registreren van een account bij ons of andere formulieren met betrekking tot een van onze diensten

  • Contact met de klantenservice

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens zoals uw persoonlijke gegevens, contactgegevens en factureringsinformatie wanneer u contact hebt met onze klantenservice of onze marketingvertegenwoordigers, bijvoorbeeld via telefoongesprekken, brieven, persoonlijke ontmoetingen en e-mails.

  • Gebruik van onze diensten

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens zoals uw persoonlijke gegevens, contactgegevens en factureringsinformatie wanneer u gebruik maakt van bepaalde van onze diensten, bijvoorbeeld onze website of onze mobiele applicaties, inclusief het aanmaken van eventuele online accounts bij ons.

  • Account- en profielgegevens

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens zoals uw persoonlijke gegevens, contactgegevens en factureringsinformatie wanneer u zich registreert voor een account, uw profiel aanmaakt of wijzigt, voorkeuren instelt, zich aanmeldt voor of aankopen doet via onze online winkel of mobiele applicaties.

  • Derden

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

  • wanneer wij verwijzingen ontvangen van zakenpartners en derden, bijvoorbeeld wanneer u door hen bent doorverwezen;
  • wanneer wij contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens ontvangen van leveranciers van technische, betalings- en leveringsdiensten; of
  • wanneer u een dienst van derden integreert of koppelt met onze Elektronische Platforms, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of inlogt op de Elektronische Platforms met behulp van uw Facebook-inloggegevens, ontvangen wij uw persoonsgegevens zoals door de profielinstellingen van uw Facebook wordt toegestaan om u te verifiëren.
  • OSIM Wereldwijd Netwerk

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen van de andere ondernemingen in onze ondernemingsgroep (zoals onze dochterondernemingen), of van onze franchisenemers, distributeurs of andere erkende wederverkopers van onze producten en/of diensten(“OSIM Global Network”).

  Wanneer u bijvoorbeeld OSIM-producten of -diensten hebt gekocht van een lid van het OSIM Global Network, kunnen wij uw persoonsgegevens van dat lid van het OSIM Global Network ontvangen met het oog op de afhandeling van klachten en de behandeling van verzoeken en vragen van u over OSIM-producten of -diensten.

  • Verzoek om contact met u op te nemen; inschrijving op mailinglijst

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens zoals uw persoonlijke informatie en contactgegevens wanneer u ons verzoekt contact met u op te nemen, of om u in te schrijven voor een e-mail of andere mailinglijst.

  • Aanbiedingen en verzoeken om aanvullende persoonlijke gegevens 

  Wij verzamelen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u reageert op onze promoties, loterijen, initiatieven of op een verzoek om aanvullende persoonsgegevens.

  • Feedback, enquêtes en marktonderzoek

  Wij verzamelen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u ons feedback geeft, reageert op onze enquêtes of deelneemt aan marktonderzoek.

  Wettelijke basis voor gegevensverwerking

  Wij verwerken uw persoonsgegevens over het algemeen op basis van de volgende wettelijke gronden:

  • u hebt toestemming gegeven voor de verwerking ("Toestemmingsgrond");
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u, of de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele stappen die op uw verzoek worden ondernomen("Contractuele grond");
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting ("Wettelijke Verplichting"); of
  • de verwerking (i) is noodzakelijk voor OSIM om haar legitieme belang te realiseren om u van dienst te zijn, om diensten en marketing op maat te leveren en om de goede werking van onze producten, diensten en organisatie te garanderen, of (ii) is noodzakelijk voor OSIM's gerelateerde ondernemingen, franchisenemers, distributeurs of andere erkende wederverkopers om diensten en producten aan u te leveren ("Gewettigd Belang"). 

  Hoe wij uw informatie zullen gebruiken

  Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden en op basis van een of meer wettelijke gronden, zoals hieronder beschreven:

  Doel

  Wettelijke grond

  a. Verlenen en onderhouden van diensten:

  Wij kunnen uw gegevens verwerken zodat wij u toegang kunnen verlenen tot onze diensten en eventuele relevante klantenondersteuning.

  Wij moeten uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u bepaalde functies van de mobiele OSIM-applicaties te kunnen bieden, zoals toegang tot massageprogramma's die aan uw OSIM-account zijn gekoppeld.

  We moeten uw accountgegevens en uw eerdere aankopen en gebruiksgeschiedenis ook gebruiken om u functies van de mobiele applicatie te bieden waarmee u uw aankoopgeschiedenis of eerdere productgebruiksactiviteiten kunt bekijken.

  Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u informatie te sturen over de producten en diensten die u van ons hebt gekocht. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie sturen over productonderhoud, video's over productbediening of herinneringen over productonderhoud. Wij kunnen u ook updates sturen over de status van de garantie van uw product.

  Basiscontract en/of wettelijke belangen

  b. Productverbetering en -ontwikkeling

  Wij kunnen uw gegevens verwerken om uw gebruik van de mobiele toepassingen en uw OSIM-product te analyseren met het oog op productverbetering en -ontwikkeling.

  Wettelijke belangen

  c. Intern beleid, administratie en bedrijfsvoering

  Wij kunnen uw gegevens verwerken om de administratieve en zakelijke activiteiten van OSIM te beheren en om te voldoen aan interne beleidsregels en procedures.

  Wettelijke belangen

   d. Transacties in bedrijfsmiddelen

  Wij kunnen uw gegevens verwerken om zakelijke activatransacties (waaronder fusies, overnames of de verkoop van activa) waarbij wij betrokken zijn, gemakkelijker te laten verlopen.

  Wettelijke belangen

  e. Misdaadpreventie en beheer van commerciële risico's

  Wij kunnen uw gegevens verwerken om misdrijven te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en om commerciële risico's te analyseren en te beheren en onderzoeken uit te voeren met betrekking tot geschillen, facturering of fraude.

  Wettelijke belangen

  f. Klachtenbehandeling, aanvragen en onderzoeken

  Wij kunnen uw gegevens verwerken om klachten op te lossen en verzoeken en vragen te behandelen.

  Wettelijke belangen

  g. Wettelijke doeleinden

  Wij kunnen uw gegevens verwerken voor juridische doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het inwinnen van juridisch advies en geschillenbeslechting, en het voldoen aan of het naleven van toepasselijke regels, wetten, voorschriften, praktijkcodes of richtlijnen van wettelijke of regelgevende instanties die bindend zijn voor OSIM (met inbegrip van het reageren op klachten van regelgevende instanties, het bekendmaken aan regelgevende instanties en het uitvoeren van auditcontroles, due diligence en onderzoeken).

  (Wij kunnen bijvoorbeeld informatie openbaar maken om te voldoen aan een wet, voorschrift, juridische procedure of verzoek van de overheid; om wettelijke rechten te doen gelden of ons te verdedigen tegen juridische claims; of om illegale activiteiten, fraude, misbruik, schendingen van onze voorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van onze diensten of de fysieke veiligheid van een persoon te voorkomen, op te sporen of te onderzoeken).

  Wettelijke belangen en/of wettelijke verplichting

  h. Gegevens matchen

  Wij kunnen de persoonsgegevens waarover wij beschikken en die op u betrekking hebben, matchen met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken voor een van de doeleinden die in deze tabel worden opgesomd.

  (Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van uw activiteiten op uw OSIM mobiele applicatie combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld via uw interacties met ons op onze andere contactpunten met klanten, bijvoorbeeld uw account op onze OSIM website of uw interacties met ons klantenserviceteam, met als doel u een uniforme ervaring te bieden op alle contactpunten met klanten van OSIM).

  Wettelijke belangen

   i. Media-aankondigingen en reacties

  Wij kunnen uw gegevens verzamelen en gebruiken om mediaberichten en reacties daarop te geven indien u daarmee hebt ingestemd.

  (Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens, zoals uw naam en foto's/video's van u, voor dit doel gebruiken indien u toestemming hebt gegeven voor het vrijgeven van dergelijke persoonsgegevens om OSIM aankondigingen in de media te doen of hierop te reageren).

  Toestemmingsgrond

  j. Promotie-evenementen, prijsvragen, marketingcampagnes

  Wij kunnen uw gegevens verzamelen en gebruiken voor het organiseren van promotie-evenementen, het beheren van prijsvragen, wedstrijden en marketingcampagnes.

  (Als u bijvoorbeeld hebt aangegeven dat u marketing-, verkoop- of promotiemateriaal van ons wenst te ontvangen, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen om u te informeren over onze aanbiedingen, prijsvragen en wedstrijden, en om u product- of service-aanbevelingen te doen).

  Wettelijke belangen

  k. Marktonderzoek

  Wij kunnen uw gegevens verzamelen en gebruiken om marktonderzoek uit te voeren, zodat wij de voorkeuren en demografische gegevens van onze klanten kunnen analyseren en beoordelen om speciale aanbiedingen en marketingprogramma's met betrekking tot onze producten en diensten te ontwikkelen, onze dienstverlening te verbeteren en de ervaring van onze klanten op onze contactpunten te personaliseren.

  Wettelijke belangen

  l. Speciale aanbiedingen, loyaliteits- en beloningsprogramma's

  Wij kunnen uw gegevens verzamelen en gebruiken om u aanvullende producten, diensten en voordelen aan te bieden, waaronder promoties, loyaliteits- en beloningsprogramma's van OSIM.

  Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief of voor een account bij ons, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over exclusieve promoties, loyaliteits- en beloningsprogramma's.

  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt voor speciale promoties, bijvoorbeeld verjaardagstraktaties of andere beloningen en promoties die specifiek worden aangeboden aan de categorie klanten waartoe u behoort.

  Wettelijke belangen

  m. Uw klantervaring personaliseren

  Wij kunnen uw gegevens verzamelen en gebruiken om onze marketing aan te passen, bijv. door u productaanbevelingen te doen op basis van uw eerdere aankopen of op basis van uw antwoorden op optionele vragen in onze klantenenquêtes.

  Wettelijke belangen

  n. Direct Marketing (indien u kiest voor opt-in)

  Indien u heeft aangegeven dat u direct marketing berichten van ons wenst te ontvangen, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u advertenties te sturen met details over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen en beloningen, die naar onze klanten in het algemeen kunnen worden gestuurd, of waarvan wij hebben vastgesteld dat deze interessant voor u kunnen zijn (inclusief maar niet beperkt tot upselling, cross selling en online marketing).

  Toestemmingsgrond

   o. Verwerking van prestatiegegevens

  Wij kunnen uw prestatiegegevens die via de OSIM smart device-producten of de website zijn verzameld, verwerken om u meer inzicht en informatie te geven om uw fitness- en welzijnsdoelen te bereiken.

  Zo kunnen wij u bijvoorbeeld product- of dienstaanbevelingen sturen die voor u zijn gepersonaliseerd op basis van de voorkeuren die u hebt aangegeven bij het gebruik van uw OSIM smart device-producten of website.

  Wettelijke belangen

  p. Functies voor sociaal delen

  Onze elektronische platforms kunnen worden geïntegreerd met functies voor sociaal delen en andere bijbehorende hulpmiddelen waarmee u acties die u op onze diensten onderneemt of gegevens die door uw OSIM Smart Products zijn verzameld, kunt delen met andere apps, sites of media, en vice versa. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om screenshots van uw in-App activiteiten te delen met andere apps, sites of media via de functie voor het delen van screenshots in de mobiele OSIM-applicaties Het gebruik van dergelijke functies maakt het delen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u met de dienst voor sociaal delen maakt. Raadpleeg het privacybeleid van die diensten voor sociaal delen voor meer informatie over hoe zij omgaan met de gegevens die u aan hen verstrekt of via hen deelt;

  Onze mobiele toepassingen kunnen ook social media-tools of -functies hebben waarmee u zich kunt aanmelden voor een account bij OSIM door ons toestemming te geven uw persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) van andere apps, sites of social media-platforms op te halen en te verzamelen. Wanneer u dergelijke tools of functies gebruikt, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het opzetten van uw nieuwe account bij OSIM.

  Wettelijke belangen

  Met wie wij uw gegevens kunnen delen

  Uw persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt, voor de hieronder genoemde doeleinden en op basis van een of meer wettelijke gronden, zoals hieronder uiteengezet:

  Openbaarmaking van persoonsgegevens aan:

  Wettelijke grond

  a. Verwante bedrijven

  Ontvangers: Aan OSIM gelieerde ondernemingen (bijv. OSIM's holdingmaatschappijen, dochterondernemingen en andere ondernemingen in dezelfde ondernemingsgroep als OSIM) en werknemers van die eerder genoemde ondernemingen

  Doel: inhoud, producten en diensten aan u leveren, ingaan op uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw klantenaccounts, abonnements- en facturerings- of orderafspraken met ons en onze diensten, activeren, deactiveren, installeren, onderhouden en exploiteren van onze systemen en/of diensten

  Wettelijke belangen en/of contractuele grondslag

  b. Externe dienstverleners

  Ontvangers en Doel: Bedrijven, agenten, aannemers of externe dienstverleners die operationele diensten leveren aan OSIM, zodat OSIM operationele diensten kan ontvangen van deze eerder genoemde partijen.

  Wij zullen onze dienstverleners alleen die persoonsgegevens verstrekken die zij nodig hebben om hun diensten te kunnen verlenen.

  Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan onze externe leveranciers die ons diensten leveren zoals verzekeringen, consultancy, cloud-opslag, koeriersdiensten, telecommunicatie, informatietechnologie, betaling, afdrukken, facturering, salarisadministratie, verwerking, technische diensten, training, marktonderzoek, callcenter- of beveiligingsdiensten, diensten op het gebied van klantenrelatiebeheer, marketing en verkoopondersteuning, enz.

  Wettelijke belangen

  c. c. Zakenpartners, investeerders

  Ontvangers en doel: elke zakenpartner, investeerder, rechtverkrijgende of overnemer (huidige of toekomstige) om transacties van bedrijfsactiva te vergemakkelijken (wat zich kan uitbreiden tot elke fusie, overname of verkoop van activa) waarbij wij betrokken zijn

  Wettelijke belangen

  d. OSIM Wereldwijd Netwerk

  Ontvangers: onze franchisenemers, distributeurs en andere erkende wederverkopers van onze producten en/of diensten

  Doel: leden van het OSIM Global Network in staat stellen uw persoonsgegevens te gebruiken voor de redenen en doeleinden die hierboven zijn vermeld in het gedeelte getiteld "Hoe wij uw informatie gebruiken".

  Wettelijke belangen en/of contractuele grondslag

  e. Professionele adviseurs

  Ontvangers: onze professionele adviseurs zoals accountants en advocaten in verband met juridische claims, naleving, regelgeving en auditfuncties.

  Wettelijke belangen

  f. Regelgevende instanties, wetshandhaving

  Ontvangers: relevante regulerende overheidsinstanties, statutaire raden of autoriteiten of wetshandhavingsinstanties

  Doel: om te voldoen aan alle wetten, regels, richtlijnen en voorschriften of regelingen die worden opgelegd door een overheidsinstantie.

  Wettelijke plicht

  g. Functies voor sociaal delen:

  Ontvangers en Doel: Wanneer u gebruikmaakt van functies voor sociaal delen en andere gerelateerde hulpmiddelen waarmee u acties die u op onze diensten uitvoert of gegevens die door uw OSIM Smart Products zijn verzameld, kunt delen met andere apps, sites of media (“Functies voor sociaal delen”), zullen wij de gegevens die u hebt gekozen om te delen via de functies voor sociaal delen, delen met de apps, sites of media van derden waarmee u ons toestemming geeft om uw gegevens te delen.

  U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om screenshots van uw in-App activiteiten te delen met andere apps, sites of media via de functie voor het delen van screenshots in de mobiele OSIM-applicaties.

  Het gebruik van dergelijke functies maakt het delen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u met de dienst voor sociaal delen maakt. Raadpleeg het privacybeleid van die diensten voor sociaal delen voor meer informatie over hoe zij omgaan met de gegevens die u aan hen verstrekt of via hen deelt.

  Wettelijke belangen

  h. Door u gemachtigde partijen

  Ontvangers en Doel: iedere partij aan wie u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens bekend te maken voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens bekend te maken.

  Toestemmingsgrond

  Hoe lang uw informatie zullen bewaren

  OSIM bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze zijn verkregen, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

  Als u een account bij ons hebt opgezegd, zullen wij de persoonsgegevens die aan die account zijn gekoppeld zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen, tenzij er een geldig wettelijk of zakelijk doel is om dergelijke gegevens te blijven bewaren, in welk geval de persoonsgegevens slechts bewaard zullen blijven voor de duur van een dergelijk geldig wettelijk of zakelijk doel.

  Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen wij deze uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om deze te anonimiseren, zodat u er niet langer mee kunt worden geïdentificeerd.

  Overdracht van uw informatie naar het buitenland

  Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in alle landen waar wij wettelijk aanwezig zijn door onze gelieerde ondernemingen en onze dienstverleners.

  U kunt een lijst bekijken van de landen waar uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven.

  Lijst van landen waarnaar uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en verwerkt:

  1. Singapore

  2. VS

  Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacykennisgeving alsmede de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld, waaronder, indien van toepassing, door het aangaan van EU-standaardcontractbepalingen (of gelijkwaardige maatregelen) met de partij buiten de Europese Economische Ruimte (hier beschikbaar: here).

  Persoonsgegevens van kinderen

  Wij verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, of een gelijkwaardige minimumleeftijd afhankelijk van het rechtsgebied. Als u erachter komt dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op via dpo@OSIM.com.sg.

  Als wij erachter komen dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, of een gelijkwaardige minimumleeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, zullen wij stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

  Uw rechten

  Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

  1. Het recht van toegang

  U heeft het recht om het volgende van ons te verkrijgen ter bevestiging dat wij uw persoonsgegevens verwerken, een kopie van uw persoonsgegevens die wij verwerken, en informatie over hoe wij deze verwerken.

  1. Het recht op correctie

  U hebt het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens over u te laten corrigeren.

  1. Het recht op verwijdering van gegevens

  U hebt het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u verwerken te verwijderen, behalve indien wij het recht of de plicht hebben om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij deze gegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  1. Het recht om de verwerking te beperken

  U hebt het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden te beperken

  • wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en wij de juistheid van de gegevens verifiëren
  • wanneer onze verwerking onwettig is en u wilt dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen
  • wanneer wij deze gegevens niet langer voor een bepaald doel hoeven te verwerken, maar u ze wel moet bewaren om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
  • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang en u wilt dat wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens terwijl wij nagaan of er een hoger belang is om deze persoonsgegevens te bewaren
  1. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

  U hebt het recht om persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerd, elektronisch formaat te verkrijgen en deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, wanneer het gaat om (a) persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, en (b) indien wij deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een contract met u uit te voeren

  1. Het recht van bezwaar

  Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

  U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in verband met direct marketing. Dit omvat elke vorm van profilering van gegevens die verband houdt met direct marketing.

  Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een wettelijk belang

  Wanneer het wettelijke motief voor onze verwerking van uw persoonsgegevens ons wettelijke belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wij zullen uw verzoek respecteren tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of indien wij de gegevens moeten blijven verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

  1. Toestemming intrekken

  Als u toestemming hebt gegeven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming op elk gewenst moment kosteloos in te trekken. Houd er echter rekening mee dat OSIM u mogelijk geen toegang meer kan verlenen tot bepaalde diensten als gevolg van het intrekken van uw toestemming.

  Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wenst in te trekken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van OSIM via dpo@OSIM.com.sg.

  1. Toegang en correctie

  U kunt een verzoek indienen om een van deze rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen door het verzoek te sturen:

  • via de post naar 65 Ubi Avenue 1, OSIM Headquarters, Singapore 408939; of
  • via e-mail naar dpo@OSIM.com.sg

  Als u van mening bent dat wij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit van het land van de Europese Economische Ruimte waar u woont of werkt of waar de vermeende inbreuk op de GDPR heeft plaatsgevonden.