Garantiebeleid

OSIM standaardgarantiebepalingen & -voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op producten met een standaard OSIM-garantie ("Garantie") die zijn gekocht op de internationale website van OSIM, te vinden op https://intl.osim.com/ ("Internationale Website").Voor de toepassing van het contractenrecht wordt u verondersteld de producten te kopen die te koop worden aangeboden door OSIM International Pte. Ltd. (“OSIM”) ") in Singapore, waardoor de werking, interpretatie en uitvoering van het contract worden beheerst door het recht van de Republiek Singapore, en de wet op de consumentenbescherming van Singapore op uw aankoop van toepassing is.

 • De garantie wordt door OSIM kosteloos aangeboden aan de koper van een relevant OSIM-product ("Product") dat via de internationale website is gekocht.
 • De garantie is een door OSIM aangeboden service met toegevoegde waarde die ingaat op de eerste dag van aankoop en geldt voor een periode van maximaal 2 jaar of een andere periode zoals vermeld op de webpagina van het desbetreffende product op de internationale website.
 • De garantie wordt verleend door OSIM in Singapore, gedurende de garantieperiode, voor het product dat onder de garantie valt, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van retourzending.
 • De garantie is niet overdraagbaar, verhandelbaar of overdraagbaar aan een derde partij.
 • De garantie is geen verzekering of toezegging met betrekking tot de aard van het materiaal, het vakmanschap of de prestaties van het product.
 • De garantie dekt mechanische en/of elektrische defecten (zie "Uitsluitingen van dekking" hieronder):
 • Uitsluitingen van Dekking:
  • Producten die nog gedekt zijn onder eventuele andere van kracht zijnde garanties;
  • Niet-werkende onderdelen zoals, maar niet beperkt tot, verf, kleur, accessoires, afneembare stekkers/bevestigingen, en/of productafwerking;
  • Defecten aan de bekleding zijn niet van toepassing op standaard slijtage, zoals, maar niet beperkt tot, vlekken van vloeistoffen, gels of voorwerpen die afgeven, vlekken van veelvuldig gebruik, slechte opslagomstandigheden, en/of krassen/schaafwonden van externe voorwerpen. Een technische evaluatie is vereist om stofferingsdefecten vast te stellen, en indien daarna wordt vastgesteld dat deze het gevolg zijn van fabrieksdefect(en), zullen de betreffende onderdelen worden vervangen (er is een besteltijd van gemiddeld 12 tot 18 weken en kleuren/materialen kunnen enigszins afwijken van de stoffering van het originele product);
  • Reserveonderdelen die in of met het product worden gebruikt, zoals (maar niet beperkt tot) batterijen, filters en gelpads;
  • Door de gebruiker uitgevoerd routineonderhoud en reiniging zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing/eigenaarshandleiding;
  • Niet geautoriseerde modificaties aan het product, veranderde serienummers of reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde reparateurs;
  • Externe fouten zoals bedrading en elektrische aansluiting of defecten door het gebruik van een verkeerde elektrische voeding;
  • Onopzettelijke of opzettelijke fysieke schade of slechte opslagomstandigheden;
  • Schade als gevolg van natuurrampen, burgerlijke onrust, brand, diefstal, gemorste vloeistoffen, corrosie, milieu-elementen, aantasting door dieren of insecten;
  • Commercieel gebruik (organisaties met meerdere gebruikers), openbare verhuur, gebruik met winstoogmerk, of gemeenschappelijk gebruik voor meergezinswoningen;
  • Diagnose waarbij geen gebreken zijn geconstateerd of vastgesteld;
  • In geen geval zal dekking worden verleend voor enig verlies of letsel aan een persoon of schade aan eigendommen of enige incidentele, voorwaardelijke, bijzondere of gevolgschade of enige directe of indirecte schade;
 • OSIM heeft de exclusieve keuze om een product te repareren of te vervangen door een product van gelijke soort, kwaliteit en specificaties in geval van een defect aan het product. Als het product wordt vervangen, wordt de garantie automatisch beëindigd. Het product met de oorspronkelijke garantie wordt dan eigendom van OSIM (indien vervanging door de klant wordt aanvaard) zonder dat daarvoor verdere toestemming is vereist.
 • De totale waarde van alle reparaties en/of vervangingen die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, mag niet hoger zijn dan de voor het product betaalde aankoopprijs.
 • Een servicevergoeding voor het product en kosten voor reserveonderdelen (indien nodig voor reparaties) zullen in rekening worden gebracht voor elke reparatie/onderhoud/service van het product als het product niet langer onder de garantie valt. De 30-daagse gebruikersverificatieperiode (UVP) is een periode die automatisch wordt verstrekt (na reparaties door OSIM) voor producten ZONDER enige garantie. Klanten kunnen deze UVP gebruiken om hun product na reparatie te observeren. Eventuele defecten, binnen deze UVP van 30 dagen, voor hetzelfde product, zal het bedrijf gratis repareren. Voor een product dat defect raakt tijdens de laatste 30 dagen van zijn garantieperiode, zal de UVP ook worden verstrekt.
 • Neem contact met ons op via globalcs@osim.com.sg voor eventuele garantieclaims of hulp bij het product. We doen ons uiterste best om u binnen 3 werkdagen antwoord te geven.