Beleid inzake retourzendingen en terugbetaling (internationaal)

Dit beleid inzake retourzendingen en terugbetaling (internationaal) ") is van toepassing op producten die bij OSIM International Pte Ltd (Co. Reg. No. 198304191N) (“OSIM” or “wij”, “ons”, or “onze”) zijn gekocht via de internationale website van OSIM, die toegankelijk is via at https://intl.osim.com/ (“Internationale Website”). Alle transacties via dit beleid zijn niet van toepassing op producten die via andere verkoopkanalen of van een andere verkoper dan de internationale website zijn gekocht.

OSIM behoudt zich het recht voor te allen tijde op eigen initiatief wijzigingen in dit beleid aan te brengen door dergelijke wijziging(en) zonder voorafgaande en afzonderlijke kennisgeving op de internationale website te publiceren.

 1. Wij kunnen naar eigen inzicht en met inachtneming van dit beleid inzake retourzendingen, terugbetalingen en ruilingen toestaan.
 2. OSIM accepteert geen retourzendingen, terugbetalingen en ruilingen als gevolg van verandering van gedachten.
 3. Alle producten die via de internationale website zijn gekocht, mogen alleen worden geretourneerd, geruild of terugbetaald aan het OSIM EU-magazijn in België.
 • Ruilingen

  • Houd er rekening mee dat één-op-één ruilingen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van voorraad en dit beleid, alsmede van eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van uw OSIM-product.
  • OSIM kan naar eigen inzicht toestaan dat u uw product ruilt voor een of meer andere producten met een totale waarde die gelijk is aan of lager is dan de waarde van uw product. U zult echter geen terugbetaling ontvangen voor enig verschil in waarde of prijs tussen uw oorspronkelijke aankoop en het/de vervangende product(en).
  • Producten die u van OSIM hebt mogen ruilen, komen niet in aanmerking voor verdere ruilingen of terugbetalingen, tenzij het geruilde product beschadigd/defect is of het verkeerde product aan u is geleverd voor de ruil.
 • Terugbetalingen

  Melding van productproblemen en verzoek om terugbetaling en omruiling
  • Als u het verkeerde product hebt ontvangen of als het product dat u hebt ontvangen beschadigd of defect is, dient u het probleem uiterlijk 14 dagen (inclusief feestdagen en weekenden) vanaf de datum waarop u het product hebt ontvangen aan OSIM te melden, op basis van onze trackinggegevens.
  • U dient ons binnen 7 dagen na het begin van uw retourzending de traceergegevens van de geretourneerde goederen te verstrekken. Verbreek de verzegeling niet, verwijder geen artikelen uit de oorspronkelijke verpakking, gebruik het product niet en voer geen gegevens in het product in.
  • U kunt problemen met uw product melden en een verzoek om terugbetaling indienen door contact met ons op te nemen via de OSIM-klantenservice op globalcs@osim.com.sg
  • d) Het OSIM-klantenserviceteam kan u vragen visueel bewijsmateriaal (bijv. foto's of video) van uw product te sturen om uw verzoek om terugbetaling te verwerken.
  • Nadat u uw verzoek om terugbetaling bij OSIM hebt ingediend en uw verzoek door de klantenservice van OSIM in behandeling is genomen, neemt OSIM contact met u op om de levering van uw product aan OSIM te regelen.
  • Nadat uw product bij OSIM is terugbezorgd, heeft OSIM het recht het product te inspecteren om te bepalen of het product in aanmerking komt voor ruiling of terugbetaling.
  • OSIM zal u op de hoogte stellen als uw geretourneerde product niet in aanmerking komt voor ruiling of terugbetaling.
  • Indien uw product niet in aanmerking komt voor ruiling of terugbetaling, komen alle kosten voor de retourzending van het/de niet in aanmerking komende artikel(en) voor uw rekening.
  • U bent verantwoordelijk voor alle leverings- of verzendkosten en kosten naar het OSIM EU-magazijn in België, behalve als u ons tijdens de geldigheidsperiode schriftelijk op de hoogte stelt van de volgende voorwaarden:
   • de levering van het verkeerde product;
   • het product is defect/beschadigd.
 • Vereisten voor retourzendingen, terugbetalingen en ruilingen

  U moet aan alle volgende criteria voldoen voordat OSIM u toestemming kan geven uw product te retourneren voor een terugbetaling of ruiling:

  • U moet het (de) probleem(en) met uw product binnen 14 dagen (inclusief feestdagen en weekenden) na ontvangst van het product aan OSIM melden;
  • U dient OSIM te voorzien van een bewijs van aankoop van uw product (bijvoorbeeld uw originele factuur of het bestelnummer dat u per e-mail is toegezonden);
  • Het product moet zich in de staat bevinden die in aanmerking komt voor omruiling of terugbetaling zoals beschreven in clausule 2D. onder dit beleid;
  • U moet het product in de originele verpakking terugsturen, zonder labels, beschermfolie of stickers te verwijderen die op het product of de verpakking aanwezig zijn;
  • U moet alle handleidingen, accessoires, vouchers en eventuele gratis geschenken in verband met uw aankoop retourneren;
  • Het product mag niet gebruikt of geïnstalleerd zijn en er mogen geen gegevens zijn ingevoerd
  • Als u uw product terugstuurt voor terugbetaling of omruiling omdat het product defect of beschadigd is, moet het defect of de beschadiging zich binnen 14 dagen na de datum waarop u het product hebt ontvangen, hebben voorgedaan; en
  • Het product bij inspectie door OSIM defect of gebrekkig blijkt te zijn.
 • Schadevergoeding

  OSIM kan schadevergoeding in rekening brengen indien goederen bij ontvangst zijn beschadigd of onderdelen ontbreken. Schadevergoeding wordt berekend op basis van de conditie van de goederen en geretourneerde onderdelen en de algehele verpakking op het moment dat wij ze ontvingen.

 • Toestand van het product dat in aanmerking komt voor terugzending en ruiling
  • Moet in uitstekende staatverkeren.
  • De originele verpakking mag niet beschadigd zijn.
  • Er mogen geen onderdelen ontbreken (ook geen vervangende onderdelen die u hebt ontvangen).
  • Volledig gedemonteerd (of in originele staat zoals u ze oorspronkelijk ontvangen heeft). Wij accepteren geen gedeeltelijk gemonteerde producten.
  • We kunnen retourzendingen met een beschadigde verpakking weigeren.
 • Komen in aanmerking voor terugbetaling:
  • Nadat de geretourneerde producten door OSIM zijn geïnspecteerd en het product in aanmerking komt voor terugbetaling, zal OSIM een terugbetaling aan u in gang zetten.
  • Terugbetalingen vinden plaats via dezelfde betaalmethode die voor uw oorspronkelijke aankoop is gebruikt. De terugbetaling zou binnen een paar dagen op uw rekening moeten staan, afhankelijk van de werkwijze van uw bank.
 • Aansprakelijkheid bij verzending

  U bent verantwoordelijk voor het correct verpakken en verzenden van uw retourproducten naar het OSIM EU-magazijn in België. Wij zijn niet verantwoordelijk voor retourzendingen die verloren, beschadigd of geweigerd zijn omdat u de retourinstructies niet heeft opgevolgd.

  Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verlies van de goederen tijdens het retourproces. Wij raden u aan een verzendverzekering af te sluiten om dergelijke schade en verlies te dekken. U bent verantwoordelijk voor het indienen van eventuele verzekeringsclaims bij de vervoerders.

 • Artikelen die niet in aanmerking komen voor retournering, terugbetaling of ruiling
  • OSIM verstrekt geen terugbetalingen of vervangingen voor vouchers, cadeaubonnen, kortingscodes of coupons die voor uw aankoop zijn gebruikt. OSIM biedt geen terugbetaling of vervanging voor gratis geschenken of gratis service-uitbreidingen.
  • De volgende producten komen in geen geval in aanmerking voor retournering, terugbetaling of ruiling:
   • Onverzegelde waterzuiveringspatronen, luchtzuiveringsfilters, gelpads en producten vanwege hygiënische redenen; en
   • Display set artikelen.
  • Bovendien zal OSIM niet toestaan dat u artikelen retourneert, restitueert of ruilt als:
   • Het artikel is beschadigd door onjuist gebruik;
   • Het artikel is beschadigd of defect geraakt is als gevolg van gebruik van het artikel op een wijze die in strijd is met wat in de gebruikershandleiding van het OSIM-product staat vermeld; of
   • Het artikel is gewijzigd, aangepast of gerepareerd door iemand anders dan door OSIM geautoriseerd personeel.
  • U hebt geen recht op retourzending, ruiling of terugbetaling van artikelen alleen omdat de verpakking tijdens het vervoer is beschadigd. De verpakking dient ter bescherming van de artikelen zelf, en schade aan de verpakking vormt geen schade aan het product.
  • OSIM neemt geen kosten, uitgaven of onkosten van klanten voor haar rekening tijdens het proces van retourzending, terugbetaling of ruiling van producten (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit beleid).
  • OSIM behoudt zich het recht voor verzoeken om retourzending, terugbetaling of ruiling van producten die niet aan dit beleid voldoen, af te wijzen.

Om uw verzoek te starten, downloadt en vult u [OSIM-retourformulier] en e-mail ons at globalcs@osim.com.sg.